DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak olarak kullanılmaktadır. Hastane içinde kendine ait 5 katlı binasında hizmet veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1982 yılından beri verilmekte olan uzmanlık eğitiminin yanı sıra Mart 2009 yılından itibaren Çocuk Endokrinoloji ve Ekim 2011 yılından itibaren de Çocuk Gelişim Nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Kliniğimizde her eğitim yılı öncesinde belirlenmiş olan program çerçevesinde haftanın 3 günü (seminer saati ve olgu tartışmaları, makale saati, haftanın olgusu) klinik içi eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Her sabah nöbet toplantısı yapılmakta ve günün olguları tartışılmaktadır. Haftada bir gün diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katılımı ile uzmanlık sonrası eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yine haftanın bir günü Radyoloji Ana Bilim Dalı ile multidisipliner ortak vaka toplantıları düzenlenmektedir.

Bu yıl beşincisi yapılacak olan Medeniyet Üniversitesi Göztepe Çocuk Sağlığı Günleri her 2 yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimleri;

  • Genel Pediatri Servisleri
  • Pediatri Yan Dal Servisleri (Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji)

Toplam 77 yataklı genel pediatri servisleri ve toplam 45 yataklı pediatri yan dal servislerinde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra endokrinoloji (diyabet, hormon bozuklukları, büyüme-gelişme geriliklerinin tanı ve tadavisi), hematoloji-onkoloji (çocukluk çağı kansızlıkları, kanama pıhtılaşma bozuklukları, lösemi ve solit tümörlerin tanı ve tadavisi), nefroloji (böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi, periton diyalizi, hemodiyaliz, böbrek biyopsisi), romatoloji (eklem ve bağ dokusu hastalıklarının tanı ve tedavisi, cilt biyopsisi), kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları tanı ve tedavisi, fetal ekokardiyografi), gelişim nörolojisi (epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar, kas hastalıkları tanı ve tedavisi, elektroensefalografi),  alerji (astım, diğer solunum yolu hastalıkları ve alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi, solunum fonksiyon ve alerji testleri) ve gastroenteroloji (mide, barsak, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi ve endoskopik girişimler), beslenme ve metabolizma (doğumsal metabolizma hastalıkları, beslenme bozuklukları tanı ve tedavisi) gibi özel konularda da üst düzeyde hizmet verilmektedir.

  • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre-Yenidoğan Servisleri’nde 11 tane 3. düzey, 17 tane 2. düzey ve 5 tane 1. düzey olmak üzere toplam 33 hasta bebek bakılabilmektedir. Yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler yapılmakta ve gerekli tüm yoğun bakım hizmetleri (parenteral nutrisyon, ventilatör tedavisi, küvöz bakımı, monitorizasyon, hasta başı ekokardiyografi, ultrasonografi, kan değişimi, fototerapi, periton diyalizi, hemodiyafiltrasyon, iNO tedavisi) verilebilmektedir. Anne-bebek bağlanmasının ilk günden itibaren oluşturulması için “aile merkezli yoğun bakım hizmeti” prensibi benimsenmiştir.

  • Çocuk Acil Ünitesi

Yaklaşık 450 m2’ lik prefabrik bir mekanda yeniden yapılandırılarak 2012 yılının başında hizmete açılan yeni Çocuk Acil Ünitesi, altyapı ve teknolojik donanımı ile bölgedeki diğer hastanelerden de pek çok kritik hasta çocuğun yönlendirildiği 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık 90.000 hastaya hizmet vermektedir. Beş basamaklı triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 11 adet, izolasyon alanında 2 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir (Hasta başı monitorizasyon, endotrakeal entübasyon, transport ventilatör tedavisi, defibrilasyon/kardiyoversiyon, intraosseöz sıvı ve ilaç uygulamaları gibi).

Ayaktan Tanı ve Tedavi Birimleri;

2012 yılının başında tamamlanan prefabrik bir yapıda polikliniklerimiz yeniden yapılandırılmıştır.  Bu birimde 8 adet genel pediatri ve 1 adet sağlam çocuk polikliniğinin yanı sıra yan dal polikliniklerimiz (Yenidoğan, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Beslenme ve Metabolizma, Çocuk Romatoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Alerji) mevcut olup ayrıca bir Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolog görev yapmaktadır. Çamlıca Semt Polikliniği’nde de bir adet genel pediatri polikliniğimiz hizmet vermektedir.

Ekim 2016 itibariyle öğretim üyeleri, eğitim görevlileri ve uzman kadromuz aşağıdaki gibidir:

Öğretim Üyeleri;

Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sertaç ARSLANOĞLU (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Cengiz CANDAN (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mustafa ARGA (Çocuk Allerji ve İmmünoloji) (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Saniye GİRİT (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ÇAM (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÜSTÜN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Öykü TOSUN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Cihan EMEKSİZ (Öğretim Üyesi)

Eğitim Görevlileri;

Genel Pediatri:

Doç. Dr. Müferet ERGÜVEN

Uzm. Dr. Olcay YASA

Uzm. Dr. Asuman KIRAL

Çocuk Endokrinoloji:

Prof. Dr. Ayla GÜVEN

Başasistanlar;

Uzm. Dr. Sibel ÖZÜMÜT

Uzm. Dr. Sema YILDIRIM

Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Yan Dal Uzmanları;

Doç. Dr. Aylin CANPOLAT AYHAN     

Doç. Dr. Cengiz CANDAN

Doç. Dr. İlke  MUNGAN AKIN

Doç. Dr. Işıl ÖZER  

Uzm. Dr. Çetin TİMUR

Uzm. Dr. Asım YÖRÜK

Uzm. Dr. Metin YILDIZ

Uzm. Dr. Nurdan EROL

Uzm. Dr. Pınar TURHAN             

Uzm. Dr. Yusuf İzzet AYHAN

Uzm. Dr. Ömer CELEP

Genel Pediatri Uzmanları;

Uzm. Dr. Ali BALIK

Uzm. Dr. Elif YILDIZ 

Uzm. Dr. Figen TEMEL KELEŞYAN

Uzm. Dr. Metin DÖNMEZ      

Uzm. Dr. Naciye ETİ

Uzm. Dr. Tevfik MISIRLI

Asistanlar: 

Dr. Dilek KARABULUT GİRAY

Dr. Canan ABDULLAH GÖL

Dr. Ayşe BUCUK

Dr. Pervin Ebru ASLAN

Dr. Gül DİREK

Dr. Didem KIZMAZ

Dr. Hidayet KATİPOĞLU

Dr. Pınar YAĞMUR

Dr. Zeynep ZARA

Dr. Gülşen KES

Dr. Merve AKTAŞ

Dr. Meryem ÖZDEMİR

Dr. Çiğdem Seda ÇAKIR

Dr. Zehra KIZILDAĞ

Dr. Şeyma SÖNMEZ

Dr. Gül TEPEBAŞI

Dr. Esra ÇAKMAK

Dr. Elife ÇAPAN

Dr. İlhan HAZER

Dr. Özlem AKDEMİR

Dr. Ayşe ULUSOY

Dr. Mehtap ERTEKİN

Dr. Ersin BÖCÜ

Dr. Mehmet UYGUN

Dr. Bilge ÇİFTÇİ

Dr. Gizem HÜYÜK

Dr. Dilek Hilal İMAMOĞLU

Dr. Selin BAŞARAN

Dr. Betül ALUÇ

Dr. Refia Gözdenur SAVCI

Dr. Gökçe Büşra CALAYIR

Dr. Asena Pınar SEFER

Dr. Enise AVCI

Dr. Özcihan OĞUZ

Dr. Doruk GÜL

Dr. Recep Kamil KILIÇ

Dr. Elif Gökçe DEMİR

Dr. Şadiye Kübra TÜTER ÖZ

Dr. Mehmet CENGİZ

Dr. Öznur Eser ÖZTÜRK

Dr. Şeyma ŞİMŞİRGİL

Dr. Emre ACAR

Dr. Ümran YILDIRIM

Dr. İsmet DÜŞMEZ

Dr. Abdullah Erdem ARIKAN

Dr. Ramazan Emre YİĞİT

Dr. Gülşah DOĞRUSADIK

Dr. Pelin KILIÇ

Dr. Duygu KÖSE

Dr. Seyhan BİRİNCİ

Dr. Müslime GÜMÜŞ