DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.B.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye olarak çalışmakta olup Dermatoloji Anabilim Dalında; öğretim üyesi, eğitim görevlisi, uzman hekimler ve araştırma görevlileri çalışmaktadır.

Misyon ve Vizyon:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı olarak amacımız; kliniğimizde çalışanlarımızın hem etik kurallara uygun davranan ve insana saygı gösteren ahlaki bir davranış sergilemeleri, hem de bilimsel olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, sürekli yenilenen ve gelişen bir yapıda yetiştirmeleridir. Ayrıca kendimizi ve malzeme alt yapısını sürekli yenileyerek elimizdeki tüm imkanları hastalarımız için seferber etmek için de çaba göstermektir.

Eğitim ve Öğretim:

Kliniğimizde asistanlarımız ve diğer bölümlerden rotasyona gelen asistanların eğitimi yapılmaktadır. Asistanlarımız Türk Dermatoloji Derneği Yeterlilik Kurulunun belirlediği Uzmanlık Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmektedirler.

Üniversitemiz eğitime çok önem vermektedir. Bu nedenle hizmet hastanesi olarak çalışılırken aynı zamanda yoğun bir eğitim programı da uygulanmaktadır.

Eğitim Programımız:

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada 1 gün literatür ve seminer saati

- Öğretim Üyesi eşliğinde asistanlarla interaktif eğitim saati

- Ayda 1 gün Dermatopatoloji konsey toplantısı

- Haftada 1 gün zor olgularla poliklinik konsey toplantısı yapılmaktadır.

- Kliniğimizde çok sayıda bilimsel çalışma takip edilmekte ve ilginç olguların Türk ve Dünya literatürüne aktarılması için çaba sarfedilmektedir.

- Kliniğimizde Uluslarası ve Ulusal kongrelere bildirilerle aktif katılım sağlanmaktadır.

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimi

Dermatoloji Servisinde toplam 10 hasta yatağı bulunmaktadır. Burada acil veya kronik durumda olan hastalarımızın yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerde yatan hastalar için konsültasyon hizmeti sağlanmaktadır.

Poliklinik Birimi

Merdivenköy Polikliniğinde öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde toplam 4 odada poliklinik hizmeti verilirken, 1 oda lazer ve dermoskopi, 1 oda müdahale (biyopsi, elektrokoter, kriyoterapi, kimyasal peeling) ve 1 oda da allerji testleri uygulama odası olarak kullanılmaktadır.    

Anabilim Dalımızda yan dal poliklinikleri olarak; Psoriazis, Fototerapi, Behçet Hastalığı, Büllü Hastalıklar, Akne, Pediyatrik Dermatoloji, Alerji Hastalıkları ve Dermoskopi poliklinikleri haftanın belli günlerinde hizmet vermektedir.

Yapılan Uygulamalar:

1) Fototerapi Ünitesi:

Hastanemizde kapsamlı bir fototerapi ünitesi mevcut olup dar bant UVB, PUVA, lokal PUVA ve UVA1 tedavileri yapılmaktadır.

2) Allerji Testleri:

Deneyimli ekibimiz tarafından patch test, prick test, otolog serum testi ve oto vaksinizasyon uygulamaları yapılmaktadır.

3) Dermoskopi Polikliniği

Her poliklinik odamızda manuel el demoskopları mevcuttur. Ayrıca bilgisayarlı dermoskopi aletimizle hastaların tüm vücut ben haritaları çıkarılarak kaydedilmekte ve hastalarımız takip edilmektedir.

3) Lazer Tedavisi:

Polikliniğimizde bulunan pulse-dye tipindeki lazer özellikle damarsal lezyonlarda kullanılmakta olup, toplar damarlarda yetmezlik sonucu oluşan yüzeyel varisler, kiraz benler, yüzdeki ince kılcal damar çatlamaları ve doğumdan beri olan hemanjiomlar gibi bir çok damarsal lezyonda uzman doktorlarca hiçbir ek ücret alınmaksızın tedavi uygulanmaktadır.

Ayrıca polikliniğimizde elektrokoter ve kriyoterapi ile siğil, yaşlılık beni, et benleri gibi bir çok hastalık tedavi edilmekte, derinin iyi ve kötü huylu lezyonlarından cilt biyopsileri alınmakta, sivilce ve leke tedavileri için seçilmiş hastalara kimyasal peeling tedavisi uygulanmaktadır.

Öğretim Üyesi:

Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Necmettin AKDENİZ (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Ayşe Serap KARADAĞ (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR (Öğretim Üyesi)

Eğitim Görevlisi:

Doç. Dr. Mukaddes KAVALA

Klinik Uzmanları:

Uzm. Dr. İlkin ZİNDANCI

Uzm. Dr. Zafer TÜRKOĞLU

Uzm. Dr. Burçe CAN

Uzm. Dr. Emek KOCATÜRK GÖNCÜ

Asistanlar:

Dr. Vasfiye ULUÇAY

Dr. Seçil TAŞKIN

Dr. Hülya SÜSLÜ

Dr. Mehmet ŞİMŞEK

Dr. Mehmet CAN KOSKA

Dr. Aykut HOŞÇAN