DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyoloji

Bölümümüz cihaz parkı ve alt yapısı:

•    Dijital Radyoloji Sistemleri 
•    Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi 
•    Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT=MDCT) ( 16-kesitli ve 128- kesitli) 
•    Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) (1.5 Tesla) 
•    Mamografi ve Biyopsi Ünitesi 
•    PACS-RIS 

Tanısal Görüntüleme İşlemleri:

Rutin radyolojik işlemlere ek olarak birçok gelişmiş işlem departmanımızda yapılabilmektedir. 
Koroner BT anjiografi dahil olmak üzere dinamik BT anjiyografi 
Perfüzyon BT 
BT sanal kolonoskopi 
BT ürografi 
MR anjiyografi 
MR ürografi 
MR enterografi 
MR Spektroskopi 
Difüzyon ve Perfüzyon MRG 
Kardiyak MRG 
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) 

Girişimsel Radyoloji Servisinde; doku biyopsisi, sıvı aspirasyonu, kateter drenajı (abse, kist v.s), USG ve BT eşliğinde tümör ablasyonu gibi perkütan işlemler yapılabilmektedir. 

Öğretim Üyeleri: 

Prof. Dr. Adnan KABAALİOĞLU  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Murat ACAR (Öğretim üyesi-Yurtdışında)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail CAYMAZ (Öğretim Üyesi)