DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Farmakoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 18 Temmuz 2012 tarihinde kurulmuştur. 

          MİSYONUMUZ
        Evrensel insani ve bilimsel değerler ışığında, ülkenin ve toplumun gereksinimlerini göz önüne alarak;

 • Toplumun sağlık alanındaki gereksinimlerine yanıt verebilecek ve var olan sağlık hizmeti içindeki görevlerini yeterli ve etkin olarak yürütebilecek farmakoloji bilgi ve pratiğine sahip hekim ve diğer sağlık personelini yetiştirmek.
 • Mezuniyet sonrasında eğitim ve araştırma kabiliyetleri gelişmiş uzmanlık ve lisansüstü eğitimleri vermek.
 • Hekim dışı sağlık personelinin eğitimine katkıda bulunarak kalifiye yardımcı sağlık personeli ve araştırıcı ekip yetiştirmek.
 • Bilimsel araştırmaları planlamak, yürütmek ve desteklemek.
 • Gelişmiş teknolojileri yaşam kalitesini yükseltmek için sağlığın korunması, tedavi hizmetleri ve biyomedikal araştırmalara adapte etmek.
 • İleri düzeyde eğitim ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturmak.
 • Ülkenin sağlık ve sağlık araştırmaları politikasının oluşturmasına katkıda bulunmak.

  VİZYONUMUZ
 • Üst düzey eğitim faaliyetleriyle Türkiye ve Dünya’daki diğer farmakoloji eğitimi veren üniversitelere örnek olan,
 • Yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen, bilime katkıda bulunan ve yeniliklere yol açan araştırmaların yapıldığı,
 • Ülkemiz ve dünyadaki yetişmiş işgücü ve imkanların verimli kullanıldığı,
 • Seçkin eğitimci ve araştırıcılar için üst düzey olanaklar sunan bir cazibe merkezi olan,
 • Güvenilir araştırma verileri üreten ve ulusal ve uluslararası gereksinimlere cevap verebilen hizmetin sunulduğu,
 • Bilimsel merak ve ihtiyaçlara deneme ve uygulama imkanı tanıyan,
 • Araştırıcıları uygun platformlarda bir araya getiren,
 • Denetlenebilir bilgi üreten,
 • Evrensel ölçekte eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında işbirliği yapılmak istenilen, farmakolojik bilimler altyapısını destekleyen bir farmakoloji bölümü ve araştırma laboratuvarı olmaktır.

  DEĞERLERİMİZ
 • Evrensellik,
 • Bilimsellik,
 • Güvenilirlik,
 • Yararlılık,
 • Katılımcılık,
 • Yenilikçilik,
 • Paylaşımcılıktır.


          ÖNCELİKLERİMİZ

 • Ulusal farmakoloji eğitimi standartlarının yükseltilmesi,
 • Fikir, bilgi ve emeğe saygı,
 • Multidisipliner çalışma kültürünün oluşturulması,
 • Uluslararası akreditasyonlar,
 • Ulusal kaynakların verimli ve etkin kullanılması,
 • Ülke ve toplum gereksinimlerinin ön planda tutulması,
 • Ortak araştırma platformlarının oluşturulması,
 • İstekli öğrencilerin bilimsel çalışma ve aktivitelere katılımının sağlanması,
 • Eğitim ve araştırma potansiyeline sahip kişilerin dinamik tutulması,
 • Ulusal boyutta araştırıcıların kıymetlendirilmesi,
 • Bilginin hizmete dönüştürülmesi,
 • Evrensel boyutta yaşam standartlarının yükseltilmesi.

  ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARIMIZ
 • Yeni deneysel hastalık modellerinin oluşturulması
 • Kardiyovasküler farmakoloji
 • İşitme ve görme bozukluklarının deneysel araştırmaları
 • Nörofarmakoloji
 • Toksikoloji
 • Klinik farmakoloji
 • Nitrik oksit
 • Oksidatif hasar ve antioksidanlar

Öğretim Üyeleri: 

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Elif OĞUZ (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Şükrü Sadık ÖNER

Asistanlar:

Dr. Ajla HODZİC

Dr. Fatıma TEMEL