DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Valiliği arasında yapılan afiliasyon protokolü çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak olarak kullanılmaktadır. Hastane içinde kendine ait 5 katlı binasında hizmet veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1982 yılından beri verilmekte olan uzmanlık eğitiminin yanı sıra Çocuk Endokrinoloji, Yenidoğan, Çocuk Hematoloji Onkoloji, Çocuk Allerji ve Klinik İmmünoloji, Çocuk Nefroloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimleri verilmektedir.

Kliniğimizde her eğitim yılı öncesinde belirlenmiş olan program çerçevesinde haftada 3 kez (seminer saati ve olgu tartışmaları, makale saati, haftanın olgusu) klinik içi eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Her sabah nöbet toplantısı yapılmakta ve günün olguları tartışılmaktadır. Haftada bir gün diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katılımı ile uzmanlık sonrası eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yine haftanın belirli günlerinde diğer ana bilim dalları ile multidisipliner ortak vaka toplantıları düzenlenmektedir.

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimleri;

  • Genel Pediatri Servisleri
  • Pediatri Yan Dal Servisleri (Yenidoğan yoğun bakım Ünitesi Düzey 3B, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Allerji İmmünoloji, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi)

Toplam 49 yataklı genel pediatri servisleri ve toplam 84 yataklı pediatri yan dal servislerinde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra endokrinoloji (diyabet, hormon bozuklukları, büyüme-gelişme geriliklerinin tanı ve tadavisi), hematoloji-onkoloji (çocukluk çağı kansızlıkları, kanama pıhtılaşma bozuklukları, lösemi ve solid tümörlerin tanı ve tadavisi), nefroloji (böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi, periton diyalizi, hemodiyaliz, böbrek biyopsisi), romatoloji (eklem ve bağ dokusu hastalıklarının tanı ve tedavisi, cilt biyopsisi), kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları tanı ve tedavisi, ekokardiyografi, Holter Takibi, fetal ekokardiyografi), çocuk nörolojisi (epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar, kas hastalıkları tanı ve tedavisi, elektroensefalografi),  alerji (astım, diğer solunum yolu hastalıkları ve alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi, solunum fonksiyon ve alerji testleri) ve gastroenteroloji (mide, barsak, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi ve endoskopik girişimler), beslenme ve metabolizma (doğumsal metabolizma hastalıkları, beslenme bozuklukları tanı ve tedavisi) gibi özel konularda da üst düzeyde hizmet verilmektedir.

  • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre-Yenidoğan Servisleri’nde 14 tane 3B. düzey, 15 tane 2. düzey ve 6 tane 1. düzey olmak üzere toplam 35 hasta bebek bakılabilmektedir. Yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler yapılmakta ve gerekli tüm yoğun bakım hizmetleri (parenteral nutrisyon, mekanik ventilatör tedavisi, küvöz bakımı, monitorizasyon, hasta başı ekokardiyografi, ultrasonografi, kan değişimi, fototerapi, periton diyalizi, hemodiyafiltrasyon, nitrik oksit tedavisi, hipotermi tedavisi, aEEG monitorizasyonu, NIRS monitorizasyonu, hasta başı prematüre retinopatisi izlem ve tedavisi) verilebilmektedir. Anne-bebek bağlanmasının ilk günden itibaren oluşturulması için “aile merkezli yoğun bakım hizmeti” prensibi benimsenmiş olup uygun görülen anneler bebekleri ile birlikte kalabilmektedir.

  • Çocuk Acil Ünitesi

Yaklaşık 450 m2’ lik bir mekanda 2012 yılının başında hizmete açılan Çocuk Acil Ünitesi, altyapı ve teknolojik donanımı ile bölgedeki diğer hastanelerden de pek çok kritik hasta çocuğun yönlendirildiği 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık 90.000 hastaya hizmet vermektedir. Beş basamaklı triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 11 adet, izolasyon alanında 2 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir (Hasta başı monitorizasyon, endotrakeal entübasyon, transport ventilatör tedavisi, defibrilasyon/kardiyoversiyon, intraosseöz sıvı ve ilaç uygulamaları gibi).

Ayaktan Tanı ve Tedavi Birimleri;

2012 yılının başında tamamlanan prefabrik bir yapıda polikliniklerimiz yeniden yapılandırılmıştır.  Bu birimde 15 adet genel pediatri yanı sıra yan dal polikliniklerimiz (Yenidoğan, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Allerji ve Klinik İmmünoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Göğüs Hastalıkları) mevcut olup ayrıca bir Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolog görev yapmaktadır.

Öğretim Üyeleri;

Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sertaç ARSLANOĞLU (Neonatoloji) (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Saniye GİRİT (Çocuk Göğüs Hastalıkları ) (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.. Cengiz CANDAN (Çocuk Nefrolojisi) (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mustafa ARGA (Çocuk Allerji ve İmmünoloji) (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Nilüfer GÖKNAR (Çocuk Nefrolojisi)  (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Özlem CAVKAYTAR (Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ) (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Aylin CANBOLAT AYHAN (Çocuk Hematolojisi)  (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Hamdi Cihan EMEKSİZ (Çocuk Endokrinolojisi) (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Öykü TOSUN (Çocuk Kardiyolojisi)  (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Elif YÜKSEL KARATOPRAK (Çocuk Nörolojisi) (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ÇAM (Çocuk Gastroenterolojisi) (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÜSTÜN (Neonatoloji) (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Esen BESLİ (Çocuk Acil) (Öğretim Üyesi)

Sağlık Bakanlığı Kadrosu: 

Eğitim Görevlileri;

Uzm. Dr. Olcay YASA

Uzm. Dr. Asuman KIRAL

Başasistanlar;

Uzm. Dr. Sibel ÖZÜMÜT

Uzm. Dr. Sema YILDIRIM

Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Yan Dal Uzmanları;

Doç. Dr. Aşan ÖNDER (Çocuk Endokrin)

Uzm. Dr. Gülser ESEN BESLİ (Çocuk Acil)

Uzm. Dr. Metin YILDIZ (Çocuk Endokrin)

Uzm. Dr. Ayşe BOZKURT TURHAN (Çocuk Hematoloji)

Uzm. Dr. Mustafa Asım YÖRÜK (Çocuk Onkoloji)

Uzm. Dr. Yusuf İzzet AYHAN (Çocuk Kardiyolojisi)

Uzm. Dr. Nurdan EROL ÇOBAN (Çocuk Kardiyolojisi)

Uzm. Dr. Pınar TURHAN (Çocuk Nefrolojisi)

Genel Pediatri Uzmanları;

Uzm. Dr. Ali BALIK

Uzm. Dr. Elif YILDIZ 

Uzm. Dr. Figen TEMEL KELEŞYAN

Uzm. Dr. Ali AKKOÇ

Uzm. Dr. Gülşah ŞENGÜL

Uzm. Dr. Asilay YILDIRIM

Uzm. Dr. Ayşegül ASLAN ÇINAR

Uzm. Dr. Simge EREN

Uzm. Dr. Muhterem DUYU

Asistanlar: 

Dr. Abdullah Erdem ARIKAN 

Dr. Bilge SANDAL

Dr. Gökçe Büşra ÇAKIR

Dr. Gülşah DOĞRUSADIK PİRİM

Dr. Öznur ESER ÖZTÜRK

Dr. Ramazan Emre YİĞİT

Dr. Seyhan YILMAZ

Dr. Şadiye Kübra TÜTER ÖZ

Dr. Büşra ÖZGÜNAY

Dr. Mehmet Baki ŞENYÜREK

Dr. Gülçin Nimet ÖZDEMİR

Dr. Vafa GLUYEVA

Dr. Merve ÇETİN

Dr. Begüm ÜREDİ

Dr. Zeynep KARAKAYA

Dr. Pınar CANİZCİ ERDEMLİ

Dr. Elvan PULAT ZENGİN

Dr. Yunus Utku ŞENARAS

Dr. Caner ASLAN

Dr. Samet PAKSOY

Dr. Aslı Nur ÖREN

Dr. Ayşe YAŞAR

Dr. Aybüke GÜNALP

Dr. Anıl DOĞAN

Dr. Demet KANGEL

Dr. Huri MARAL ÖZKAYA

Dr. Sıla YILMAZ ŞİMŞEK

Dr. Miyase HAKBİLEN

Dr. Selin YILDIZ

Dr. İrem BULUT

Dr. Hazal CEREN TUĞRUL

Dr. Ahmet YILMAZER

Dr. Serap CEVHER

Dr. Müge Merve AKKİTAP

Dr. Ecem ÖSKEN

Dr. Melda EKİCİ

Dr. Banu Bahar KARAÇUHAN

Dr. Merve BOYRAZ

Dr. Şeyma KÖKSAL

Dr. Emin FİDAN

Dr. Hacer YAKIN TOPCU

Dr. Ayşe AŞIK ALACÜCÜK

Dr. Ahmet Celalettin ATUĞ

Dr. Ahmet BAYSAL

Dr. Meral BAHAR

Dr. Aysimin AKÇAKAYA

Dr. İnara ELDAROVA 

Dr. Emine ÇELİK

Dr. Gamze ŞENCAN

Dr. Eda Nur DİZMAN

Dr. Taha ÖZÇELİK

Dr. Nihal İSLAMOĞLU

Dr. Tuğçe SÖNMEZ

Dr. Sinem TOPRAK

Dr. Fatma Zehra HAZIROĞLU

Dr. İbrahim BAĞCI

Dr. Sibel İNCEOĞLU 

Dr. Nesrin COŞKUN

Dr. Dilara LAHUT