DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi Alperen BIKMAZER tarafından Mayıs 2017’de kurulmuştur ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, halen aktif olarak görev yapan 1 Doçent, 1 Dr. öğretim üyesi, 2 uzman doktor, 3 uzman psikolog ve 2 çocuk gelişimci bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, poliklinik hastalarına yönelik ayaktan psikiyatrik teşhis ve tedavi hizmeti, ayrıca diğer dal kliniklerinde yatan ve acil servise başvuran hastalar için konsültasyon hizmeti verilmektedir. Hizmetlerimiz içinde çeşitli psikoterapiler, farmakoterapi; psikolojik, gelişimsel ve bilişsel test uygulamaları bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, otizm spektrum bozuklukları ve diğer nörogelişimsel bozukluklar alanlarında özelleşmiş poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Aynı zamanda sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerin psikiyatrik değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız ruh sağlığı hizmetinde nicelik kadar niteliğe de önem vermektedir. Farmakolojik tedaviler ile psikoterapi hizmetleri gerektiğinde bir arada verilmekte ve sağlık hizmeti kalitesinde uluslararası kabul gören ölçütleri referans almaktadır. Nitelikli ruh sağlığı hizmetinin gereği olan hastaya yeterince zaman ayırma ve hastaların takibi noktasında ülkemiz şartlarına göre oldukça iyi hizmet verilmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Mayıs 2019’da eğitim kliniği statüsü kazanmıştır ve Eylül 2019’da tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimine başlayacaktır. Şu an tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine yönelik 1 haftalık staj programı olmakta ve bir hekimin çocuk ruh sağlığı konusunda bilmesi gereken temel bilgiler öğretilmektedir. Belirli zamanlarda alanında tanınmış öğretim üyeleri misafir edilmekte ve öğrencilere farklı bakış açıları sunulmaktadır.

Öğretim Üyeleri;

Doç. Dr. Vahdettin GÖRMEZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Alperen BIKMAZER (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları:

Dr. Süleyman ÇAKIROĞLU (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi)

Dr. Burcu YILDIRIM BUDAK (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi)

Esra ALTINBİLEK (Klinik Psikolog)

Gülnur TAKIŞ  (Klinik Psikolog)

Gözde TEKER ATIŞ (Klinik Psikolog)

Betül SAVCI YALDIR (Çocuk Gelişimci)

Ecem GÖÇ (Çocuk Gelişimci)