DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı (Dermatoloji) Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye olarak çalışmaktadır.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açıldığı 1982 yılından beri Dermatoloji uzmanlık eğitimi vermekte aynı zamanda deri hastalıkları alanında referans merkezi olarak hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Misyon ve Vizyon:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı hastaları için güvenilir, tercih edilir, ulaşılabilir, istenilen faydayı sağlayabilir olmayı hedefler. Dermatoloji Kliniği hekimleri için mesleki heyecanın yaşanabildiği, ekip ruhunun paylaşıldığı, öğrenmemin ve öğretmenin karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde gerçekleştirildiği bir klinik olmayı amaçlar. Bunun yanında modern bilimin gerektirdiği donanıma sahip, sürekli yenilenen ve gelişen bir alt yapıya sahip olmayı ve tüm imkanlarını hastaları ve çalışan ekibi için seferber etmeye çaba gösterir.

Mottomuz eğitimde “Öğreterek öğreniyoruz”, hizmette “hastanız, geldiğinden daha iyi yanınızdan ayrılsın” olarak benimsenmiştir.

Eğitim ve Öğretim:

Anabilimdalında dermatoloji asistanları ve diğer bölümlerden rotasyona gelen asistanların uzmanlık eğitimi yanında Tıp Fakültesi öğrencilerine de eğitim verilmektedir. Uzmanlık öğrencileri Tıpta uzmanlık Kurulu’nun Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatına, tıp öğrencileri ise Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmektedirler.

Uzmanlık Eğitim Programımız:

- Tüm kliniğin katılımıyl haftada bir gün literatür ve seminer saati,

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada bir gün yuvarlak masa olgu toplantısı ve klinik hasta viziti,

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada bir gün klinik olgu konseyi,

- Öğretim Üyesi eşliğinde asistanlarla haftada bir gün interaktif eğitim saati,

- Patoloji Anabilimdalı ile birlikte haftada bir gün dermatopatoloji konsey toplantısı,

- Tüm kliniğin katılımıyla ayda bir tez ve klinik çalışmaların değerlendirme toplantısı,

- Kliniğimizde uzmanlık öğrencilerinin uluslararası ve ulusal toplantılara bilimsel sözlü ve yazılı bildiriyle katılılmakta, yurt dışı klinik ziyaretleri teşvik edilmektedir.

Tıp Fakültesi Öğrencile Dönem V Staj Eğitimi

Tıp Fakültesi Dönem V öğrencilerine gruplar halinde 3 haftalık Dermatoloji pratik ve teorik eğitimler verilmektedir. Tıp fakültesinden mezun olacak hekimleri deri hastalıklarına 1. basamakta kolaylıkla tanı koyabilme ve tedavi yapabilme yetkinlik ve becerlerine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak gerçekleştirilen eğitim programına ek olarak ayrıca olgularla interaktif eğitimler ve klinik senaryolarla tanı, ayırıcı tanı ve tedavi dersleri yapılmaktadır.

Klinik Birimler

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimi

Dermatoloji Servisinde toplam 8 hasta yatağı bulunmaktadır. Burada acil veya kronik durumda olan hastalar yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerde yatan hastalar ve acil servise başvuran hastalar için konsültasyon hizmeti sağlanmaktadır.

Poliklinik Birimi

Ayaktan tanı ve tedavi hizmeti  Merdivenköy Polikliniğinde öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve uzman hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

Polikliniğimizde toplam 6 odada poliklinik hizmeti verilirken, ayrıca dermoskopi birimi, müdahale ve girişimsel işlemler (biyopsi, elektrokoter, kriyoterapi, kimyasal peeling) birimi ve allerji testleri uygulama birimi bulunmaktadır. Ayrıca haftada 2 gün lkal ameliyathanede dermatocerrahi operasyonları yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda yan dal poliklinikleri olarak; Psoriazis, Fototerapi, Behçet Hastalığı, Büllü Hastalıklar, Akne, Pediyatrik Dermatoloji, Alerjik Hastalıkları, Vaskülit ve Dermoskopi poliklinikleri haftanın belli günlerinde hizmet vermektedir

Yapılan Uygulamalar:

1) Fototerapi Ünitesi:

Hastanemizde kapsamlı bir fototerapi ünitesi mevcut olup dar bant UVB, PUVA, lokal PUVA ve UVA1 tedavileri yapılmaktadır.

2) Allerji Testleri:

Deneyimli ekibimiz tarafından patch test, prick test, otolog serum testi ve oto vaksinizasyon uygulamaları yapılmaktadır.

3) Dermatoonkoloji-Nevüs Takip Polikliniği

Her poliklinik odamızda manuel el demoskopları mevcuttur. Ayrıca bilgisayarlı dermoskopi aletimizle hastaların tüm vücut ben haritaları çıkarılarak kaydedilmekte ve hastalarımız takip edilmektedir.

3) Dermatocerrahi Birimi

Haftanın belirli günlerinde dermatologlar tarafından endikasyon konulan malign ve benign deri tünörleri eksizyonel olarak amaliyathanede çıkarılmaktadır. Deri lezyonları primer kapama yanında greft veya flap yöntemleriyle onarılmaktadır. Tırnak çekimi biyopsisi ve tırnak lezyonları cerrahi olarak tedavi edilmektedir.

Ayrıca polikliniğimizde elektrokoter ve kriyoterapi ile siğil, yaşlılık beni, et benleri gibi bir çok hastalık tedavi edilmekte, derinin iyi ve kötü huylu lezyonlarından cilt biyopsileri alınmakta, sivilce ve leke tedavileri için seçilmiş hastalara kimyasal peeling tedavisi  ve kozmetik işlemler uygulanmaktadır.

Öğretim Üyesi:

Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Necmettin AKDENİZ (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Ayşe Serap KARADAĞ (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Filiz CEBECİ KAHRAMAN (Öğretim Üyesi)

Klinik Uzmanları:

Doç. Dr. Burçe CAN

Uzm. Dr. Tuğba KEVSER UZUNÇAKMAK

Uzm. Dr. Filiz CEBECİ KAHRAMAN

Uzm. Dr. Melek ASLAN KAYIRAN

Uzm. Dr. Hasan AKSOY

Asistanlar:

Dr. Mahmut Can KOSKA

Dr. Deniz DAĞDELEN

Dr. Zeynep ASLAN BAŞ

Dr. Aykut HOŞCAN

Dr. Hatice Kübra ÇAKI

Dr. Elif ÖZKUL BARAN

Dr. İlknur ÖZCAN

Dr. Yasin KÜÇÜK