DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2012 yılında kurulmuştur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD; öğretim üyeleri, eğitim görevlileri, uzman hekimleri ve araştırma görevlileri ile yataklı birimimizde, mikrobiyoloji laboratuarında, kan bankasında, poliklinik ve konsültasyon hizmetlerinde ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nde faaliyet göstermektedir. 
    
Anabilim Dalımızda araştırma, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin eş güdümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Akademik Konseyi tarafından sağlanmaktadır. Akademik Konsey bir profesör, bir doçent, bir eğitim görevlisi ve bir uzman hekimden oluşmaktadır. 
    
Anabilim Dalımızın, ürettiği bilgi ve kalite ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada da tanınan bir ünite haline gelmesi stratejik hedef olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve uygulanması süreçlerini kurgulamak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD'nın öncelikli faaliyetidir. Öğretim Üyeleri: 

Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Ferhat ASLAN (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇAŞKURLU (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları: 

Uzm. Dr. Saadet YAZICI

Uzm. Dr. Fatma YILMAZ KARADAĞ

Uzm. Dr. Pınar ERGEN

Uzm. Dr. Özlem ŞEN AYDIN

Uzm. Dr. Arzu DOĞRU

Uzm. Dr. Ayşe Canan ÜÇIŞIK

Uzm. Dr. Fatma GÜMÜŞER

Asistanlar:

Dr. Zeynep OKTAY

Dr. Burcu IŞIK

Dr. Reyhan ERTEKİN

Dr. Sümeyra KARAKUŞ

Dr. Naciye Betül BAYSAL

Dr. Vildan EKER

Dr. Begüm BEKTAŞ