DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1974 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak açıldı. 1988 yılında eğitim kliniği ünvanını almış; ilk klinik şefi Dr. Canan Erdoğan olmuştur. 2000 yılında klinik şefi Doç. Dr. Afitap İçağasıoğlu olmuş ve halen Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Hastane 2005 yılında Sağlık Bakanlığına bağlanmış, 2012 yılında da İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile afiliye olmuştur. Kliniğimizden yetişen çok sayıda uzman ve akademisyenler ülkemizin çeşitli yerlerinde hizmet vermektedirler.

Yataklı tedavi üniteleri hastanemiz ana binasında bulunurken, Merdivenköy Polikliniği'nde hastalarımıza ayakta tanı ve tedavi hizmetlerimiz sunulmaktadır. Yanı sıra romatoloji, osteoporoz, erişkin engelli, pediatrik engelli, spastisite, omurilik yaralanmaları, ürojinekolojik rehabilitasyon ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin verildiği enjeksiyon polikliniklerimiz mevcuttur.

Cuma günleri asistan eğitim günü olarak belirlenmiş olup seminer, literatür saatleri yapılmaktadır. Rutin vizitler dışında asistanların bilimsel çalışmalara dahil olmaları ve ulusal kongrelere katılımları sağlanmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Afitap İÇAĞASIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Belgin ERHAN (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Yasemin YUMUŞAKHUYLU (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Erkan MESCİ (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Sadiye MURAT

Uzm. Dr. Özge SOLAKOĞLU

Uzm. Dr. Hanife ÇAĞLAR YAĞCI

Asistanlar:

Dr. Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN

Dr. Fethullah BAYRAM