DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

TANITIM

Göğüs Hastalıkları, hava kirliliği, endüstriyel kirleticiler, allerjik faktörler, sigara kullanımına bağlı olarak günümüzde sıklığı gittikçe artan ve hemen hemen her yaşta her kesimi ilgilendiren Akut-kronik bronşitler, astım, KOAH, pnömoni, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığının teşhis ve tedavisini yapan bir bölümdür.

TARİHÇE

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2012 yılında kuruldu.

ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

  • Etik kurallara uygunluk
  • Güvenirlik ve kalite
  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Çağdaşlık
  • İnsan haklarına ve çevreye saygı
  • Katılımcılık

MİSYON VE VİZYON

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve etik özelliklerle donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

 EĞİTİM

Göğüs Hastalıkları AD; Göğüs Hastalıkları asistanları, rotasyon için diğer kliniklerden gelen asistanlar ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimini yapar. Asistanlar Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulunun belirlediği Uzmanlık eğitim Programı çerçevesinde teorik ve pratik eğitimlerini deneyimli öğretim üyelerinden alırlar. Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştirmek amacı ile interaktif uygulamalar yapılmaktadır. Her Salı 12.00-14.00 arası seminer, literatür değerlendirme, olgu sunumu toplantısı düzenlenmektedir. Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencileri anabilim dalında Göğüs Hastalıkları stajı, ayrıca Dönem III öğrencilerine solunum komitesi boyunca solunum sistemi semptomları ve hastaya yaklaşım ve sık gözlenen akciğer hastalıkları ile ilgili eğitim verilmesi planlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz eğitim işlevinde yurt içinde ve yurt dışında kongrelerde konuşmacı olarak ve prestijli dergilerde hakem olarak görev almaktadırlar.

HASTA HİZMETİ

Anabilim Dalımızda hastanemiz 3. Katında yatan hastalara hizmet sunmaktadır. Yıllık olarak yaklaşık 15000 poliklinik hastası ve 1000 yatan hastaya hizmet vermeyi planlamaktadır. Göğüs Hastalıklarında farklı alanlarda hastalara tanı, tedavi ve takip hizmeti veren Solunum Fonksiyon Laboratuarı, Bronkoskopi Ünitesi, Uyku Laboratuarı hizmeti planlanmaktadır.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel sigara bırakma programlarını da sunmaktadır. Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli göğüs hastalıkları uzmanı haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapar. Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülür.


BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ

Bronkoskopi hava yollarının doğrudan görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Bronkoskopi işlemleri lokal yada genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bronkoskopi hem tanı hem de tedavi amaçlı (akciğer kanseri tanısı, yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal tedaviler vb.) kullanılır. Ünitemizde Göğüs Hastalıkları asistanlarının bu konudaki eğitimlerinin yanı sıra gözlemci olarak da bulunan rotasyoner ya da farklı hastanelerden gelen meslektaşlarımıza da eğitim verilmesi planlanmaktadır.


SOLUNUM FONKSİYON LABORATUARI

Solunum Fonksiyon Laboratuarı solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından bazılarının tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılır. Laboratuarda hastalara sunulan günlük laboratuar hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencileri ve asistan eğitimi de planlanmaktadır. Laboratuarımızda standart olarak yapılan testler; spirometri, body pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri, diffüzyon testleri, reversibilite testi yapılmaktadır. Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testleri ile açıklanamayan nefes darlığı durumunda ve yüksek riskli toraks cerrahisine aday hastalarda preoperatif değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Bu laboratuarda egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi de yapılmaktadır. Laboratuarımızda bulunan diğer spesifik testler arasında solunum kas fonksiyonları, tidal solunum çalışmaları, solunumun nöral kontrolü, hava yolu rezistansı, kompliyans, indirect kalorimetri yer almaktadır.

ALERJİ ÜNİTESİ

Alerji vücudumuzun değişik organ ve dokularının herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık göstermesidir. Alerjinin hastalık olarak tanımlanabilmesi için bu duyarlılığın vücuda zarar verir hala gelmiş olması gerekir. Alerjik hastalık bulguları ve tanısı alerjinin etkilediği doku ve organa göre değişir. Bunlar; burunda alerjik rinit, yutak ve genizde alerjik farenjit, bronşlarda ve akciğerde alerjik bronşit ve astım, gözde alerjik konjunktivit, ciltte alerjik dermatittir. Göğüs hastalıkları alanında daha önce diğer yöntemlerle astım veya alerjik rinit tanısı koyulan ya da kuşku duyulan hastalarda, alerji varlığını araştırmak ve eğer varsa hangi maddelere karşı olduğunu ortaya koymak amacıyla alerji deri testi yapılır. Örneğin; evinde kedi besleyen bir astım ya da alerjik rinit hastasında, kedi tüyüne karşı alerji saptanması durumunda kedinin evden uzaklaştırılması önerilir. Ayrıca bazı kaşıntılı deri hastalıklarında alerjiye neden olan gıdaları ya da diğer alerjenleri belirlemek amacıyla alerji deri testleri istenebilir.

 UYKUYLA İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE POLİSOMNOGRAFİ LABORATUARI

Uyku apnesi, uykuda solunumun durması ile karakterize olan başlıca kalp damar sistemini etkileyen kompleks bir hastalıktır. Uykuda horlama, boğulma hissi ve gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir. Bu hastalarda konsantrasyon eksikliği, hipertansiyon, ritim bozuklukları, diyabet, gündüz aşırı uyku hali ve depresyon sıklıkla izlenmektedir. Bu hastaların araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Bunun yanısıra en sık ve en ağır komplikasyonlar kardiyovasküler ve nörolojik sistemlerle ilgilidir. Dirençli hipertansiyon ve kalp ritm bozuklukları sık gözlenen kardiyovasküler komplikasyonlardır. Tüm gece boyunca yapılan polisomnografi kesin tanı konulmasında altın standart tanı yöntemidir. Hastalar bir gece boyunca hastanede yatırılır. Uyku evreleri, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromyografi, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı alan ve CPAP/BİPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır.

Öğretim Üyeleri:

Doç.Dr.Asiye KANBAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Klinik Uzmanları:

Uzm. Dr. Canan GEDİK

Uzm. Dr. Ayşe Emel GÜNGÖR

Uzm. Dr. Hatice GÖZAÇAN

Uzm. Dr. Halil İbrahim ÇAKAR