DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Halk Sağlığı

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde halk sağlığı eğitiminin amacı  sağlık ve hastalık olgusuna sosyal açıdan bakabilen, bireyi biyolojik, psikolojik sosyal ve kültürel açılardan ele alabilen, toplumun sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlık düzeyinin gelişmesine katkıda bulunacak tıp doktorları yetiştirmektir. 
Halk sağlığı aynı zamanda insanı ve insan topluluklarının dinamiklerini anlamayı amaçlayan sosyal bilimler ile biyolojik bilimler arasında köprü vazifesi gören bir disiplindir. Sosyal bilimlerin deneyimi ve yöntemleri olmadan salt biyolojik bilimler ile insan sağlığını kavramak mümkün değildir. Halk sağlığı bu yönü ile de diğer tüm tıp disiplinlerinden ayrıcalık kazanır ve diğer tıp disiplinlerinin eksik bıraktığı insan sağlığına sosyal bakışı tamamlar. 
Tıp eğitiminin toplum gereksinimleri gözetilerek toplum içinde verilmesi gerektiğini savunan ve topluma dayalı/toplum yönelimli tıp eğitimi yaklaşımı da ülkemizde büyük ölçüde halk sağlığı eğitiminde gerçekleşmektedir. Topluma dayalı/ toplum yönelimli tıp eğitimi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun belirlemiş olduğu Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları arasında da önemli yer tutmakta, yine bu standartlar kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından zorunlu hizmet koşullarına hazırlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu amaca en fazla katkı sağlayan disiplin ise halk sağlığıdır. Çünkü halk sağlığı intörnlük eğitimi, öğrencilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki hizmet sunumuna etkin olarak katıldıkları stajdır.
Öğretim Üyeleri :

Prof. Dr. Işıl MARAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR (Öğretim Üyesi)

Asistanlar:

Dr. Alpaslan ARI

Dr. Filiz SEVER

Dr. Güven TURAN

Dr. Feyza KUTAY

Dr. Merve KIRLANGIÇ

Dr. Aybüke KAYALI

Dr. Esmehan AYŞİT