DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Kardiyoloji

Kliniğin Tarihçesi- Tanıtımı

2012 yılında hastalarımıza hizmet vermeye başlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kardiyoloji Kliniğimiz, 6 adet koroner yoğun bakım, 12 adet servis yatağı kapasitesinde olup 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 uzman hekimle hizmet vermektedir. Üniversitemiz, bünyesinde Eğitim Kliniklerinin de kurulması ile sağlık hizmetlerinin yanında öğrenci yetiştirme misyonunu da üstlenmiştir.

Merdivenköy ek binada kliniğimiz bünyesinde Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi, Stres Ekokardiyografi, Transözofageal ekokardiyografi (TEE), EFOR (Treadmill) Testi, Ritim Holteri, Tansiyon Holteri ve Miyokart perfüzyon sintigrafisi olanakları ile poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca kliniğimizde Koroner anjiyografi (7 gün /24 saat), sağ/sol Kalp Kateterizasyonu, PerkütanTranslüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA), Stentimplantasyonu, periferikvasküler girişimler, konjenital kalp hastalıkları tedavisi (ASD-VSD-PDA kapama), geçici ve kalıcı Kalp Pilleri gibi girişimselişlemler yapılmaktadır.

Elektrofizyolojik Çalışma(EFÇ), KateterAblasyonu, Aort Kapak Darlığı Tedavisi (TAVİ) gibi işlemler için gerekli şartlar oluşturulmaya çalışılmakta ve yakın zamanda bu işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz kliniğimizde çalışanların etik kurallara uygun, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarakbilimsel olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, güvenilir, yeniliklere açık, klinik alanda uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmeti sunumuyla liderlik eden, tıbbın her alanında standartları belirleyen, referans alınan, çözüm sunan, öncü bir sağlık kurumu olmak, modern tıbbın tüm imkanlarını aktif olarak kullanıp etkin tedavi geliştiren bilim insanları yetiştirmektir. Ayrıca akademik değerlerle hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla ünitemizden tedavi olacak hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve güncel tedavi olanaklarından faydalanmalarını sağlayacak dünya çapında lider bir üniversite hastanesi olmaktır.

Eğitim ve Öğretim:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak amacımız; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, kanıta dayalı bilgiye ve yeniliğe açık, evrensel etik değerlere bağlı, ekip çalışmasını benimseyen, hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarına saygılı, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını kavrayan, önleyen, çözümler üreten, sağlığın geliştirilmesine her düzeyde öncülük edebilen iyi hekimler yetiştirmektir.

Kliniğimizde asistan eğitimine başlanarak, sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde uzman hekimler yetiştirmektir.

Bu kapsamda Asistanlarımızın Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulunun belirlediği Uzmanlık Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmelerini sağlamaktır. Bölümümüz ayrıca Somaliland'de kardiyoloji eğitim programı başlatmış olup 5 tane kardiyoloji hekimine eğitim vermektedir. Eğitim programı tamamladıktan sonra, kardiyolog unvanını alacak ve ülkelerine hizmet edebileceklerdir.

Kliniğimiz bünyesinde klinik araştırmalar desteklenmekte olup, uluslararası alanda kabul görmesi planlanan bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkemizde temel eksikliği hissedilen koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmeye yönelik; Aile hekimliği, Beslenme ve Diyetisyenlik uzmanları ve Spor fizyolojisindenoluşan deneyimli hekimlerleişbirliği içinde, sağlık çalışanlarını ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim birimlerinin kurulmasına öncülük edilmektedir. Ayrıca eğitim programları çerçevesinde kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi amacıyla halka yönelik seminerler düzenlenmektedir.

Poliklinik Birimi:

Merdivenköy polikliniğinde öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde;

6odada poliklinik hizmeti verilirken,

2 Efor Testi ünitesi,

4 tane Ekokardiyografi cihazı,

1 tane El Ekokardiyografi cihazı

10 tane 24 saatlik ayaktan tansiyon Holter takibi

10 tane Ritim Holter takipleri yapılabilmektedir.  

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Ali AĞIRBAŞLI (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Şeref KUL (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BAYCAN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Adem TATLISU (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Adem ATICI (Öğretim Üyesi)

Klinik Uzmanları:

Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN

Doç. Dr. Nurşen KELEŞ

Uzm. Dr. Ahmed Selami TEKİN

Uzm. Dr. Gönül AÇIK