DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Nükleer Tıp

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bir çift başlı SPECT Gamma Kamera ve bir PET/CT üniteleri bulunmaktadır. Bölümümüzde ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji, endokrin, iskelet sistemi, akciğer sintigrafi ve C-14 üre nefes testi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde Tiroid hastalıkları polikliniği ve hipertiroidili hastala radioaktif iyot (I-131) tedavi planlanması ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalımız; tüm tanısal nükleer tıp tetkiklerini ve radyonüklid tedavileri en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, hasta sağlığını ön planda düşünen, üstün kalitede hizmet anlayışıyla, araştırmacı nükleer tıp uzmanları ve dünya standartlarına uygun eğitim almış tıp öğrencileri yetiştirmek ve yeni araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri binasında hizmet vermektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Hatice SINAV USLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNGÖR (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Mehmet Tarık TATOĞLU