DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyoloji

Radyoloji Anabilim Dalı hizmetlerimiz başlıca 2 grupta incelenebilir;

  1. Eğitim Faaliyetleri
  2. Hasta Hizmetleri

Eğitim Faaliyetleri de temel olarak ikiye ayrılır;

  1. Radyoloji Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Eğitimi
  2.  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimi

Kliniğimizde şu anda 13 asistan eğitim almakta ve hizmet vermektedir. Asistan eğitimi, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu önerileri ve ilkeleri doğrultusunda şekillenmektedir. Asistanlarımızın temel rotasyonları şöyledir;

Nöroradyoloji, Abdominal Radyoloji, Girişimsel Radyoloji, Muskuloskeletal Radyoloji, Pediatrik Radyoloji, Toraks Radyolojisi, Ultrason, Meme Radyolojisi, Nükleer Tıp

Hergün saat 8.15-8.55 arasında seminerler yapılmaktadır; Pazartesi günleri Nöroradyoloji, Salı günü Girişimsel/kardiovasküler Radyoloji, Çarşamba günü Abdomen/US, Perşembe günleri Radyasyon Fiziği ve Toraks Radyolojisi esas alınmakta, Cuma günleri Genel Cerrahi, Üroloji, Pediatri, pediatrik Cerrahi konseyleri yapılmaktadır. Ayrıca Nöroradyoloji ve Toraks Konseyleri de sürdürülmektedir.

Tıp öğrencileri, temel Radyoloji bilgilerini 3. Sınıfta almakta, daha sonra geniş olarak (2 hafta boyunca) 5. sınıfta Radyoloji stajını tamamlamaktadır.

Hasta hizmetleri açısından bakıldığında, Radyoloji Kliniği’mizde, yoğun digital röntgen tetkikleri ve digital mamografi yanı sıra, 12 Doppler US cihazı, 2 BT, 2 MR ve 1 digital anjiografi cihazı ile 24 saat hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Günlük ortalama hasta sayısı 1.000 civarındadır.

Hergün yaklaşık 350 MR, 350 ultrason (US) ve 300 tomografi (BT) tetkiki yapılmaktadır.

Kliniğimizde, Abdominal  Radyoloji, Nöroradyoloji, Pediatrik Radyoloji, Girişimsel Radyoloji, Muskuloskeletal Radyoloji, Toraks Radyolojisi, Meme Radyolojisi bölümleri mevcuttur. Ayrıca, çoğu hastanede bulunmayan, Kalp MR tetkikleri ile özellikle doğumsal kalp sorunları detaylı görüntülenebilmektedir. Pediatrik Radyoloji hizmetleri de, geniş Çocuk Hastanesi’nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılanmıştır.

Bu bölümler sayesinde hem hastalara daha iyi hizmet verilmekte, hem de 3. ve 5. sınıf öğrencileri ile Radyoloji Uzmanlık Öğrencileri, daha iyi eğitim alabilmektedir.

Radyoloji Kliniğimizde, gebelere yönelik 1. ve 2. Trimester Ultrason tarama tetkikleri  (anomali taraması) ve 3. Trimester de dahil olmak üzere Obstetrik Doppler tetkikleri de yapılmaktadır.

Ayrıca, Girişimsel Radyoloji Kliniği’nde de, çok geniş bir yelpazede işlemler sürmektedir. Hergün ortalama 10-15 hastaya tanı veya tedaviye yönelik girişimsel işlem yapılmaktadır.

Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir;

Tüm organlara (karaciğer, böbrek, pankreas, tiroid, akciğer, meme, vd.) yönelik Ultrason veya Tomografi veya Mamografi eşliğinde biopsiler,

Tüm organlarla (karaciğer, abdomen, böbrek, vd.) ilgili olarak, tedavi edici abse drenajları,

Tüm organlarla (tiroid, karaciğer, böbrek, kemik, akciğer, vd) ilgili bazı kanser türlerinde ve tümörlerde ablasyon tedavileri (RF ablasyon, mikrodalga ablasyon, vb).

Tüm organlara (beyin, karın, kollar-bacaklar, vd.) ait anjiografi çekimleri ve embolizasyon, anevrizma tedavisi ile çeşitli kanamalara ve damar problemlerine müdahale yapılmaktadır.

Ayrıca, kist hidatik vakalarının takip ve gereğinde ameliyatsız tedavileri de, bu konuda çok tecrübeli bir ekip tarafından sürdürülmektedir.

Kliniğimizde, Haziran 2019 itibarıyla, 2 öğretim üyesi, 1 Başasistan, 13 uzman ve 13 asistan (uzmanlık öğrencisi) görev yapmaktadır.


Öğretim Üyeleri: 

Dr. Öğr. Üyesi Başak ATALAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail CAYMAZ (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜNDÜZ (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Murat AŞIK (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Mine ASLAN

Uzm. Dr. Tunahan AYAZ

Uzm. Dr. Devrim Bahar EKİM

Uzm. Dr. Begümhan BAYSAL

Uzm. Dr. Hatice ERASLAN

Uzm. Dr. Hayri ABANONU

Uzm. Dr. Sabriye Gülçin BOZBEYOĞLU

Uzm. Dr. Esra TOZAN BAYRAK

Uzm. Dr. Zeynep Nilüfer TEKİN

Uzm. Dr. Fuldem MUTLU

Uzm. Dr. Serçin ÖZKÖK

Uzm. Dr. Umut Perçem ORHAN SÖYLEMEZ

Asistanlar:

Dr. Canver ÖNAL

Dr. Emrah DUMAN

Dr. Suna ŞAHİN EDİZ

Dr. Yıldız GÜLSEREN

Dr. İsmet GÜLMEZ

Dr. Hasan ERTÜRK

Dr. Servet ERDEMLİ

Dr. Mehmet Bilgin ESER

Dr. Ayşenur BUZ

Dr. Mine ALACAGÖZ SORKUN

Dr. Mahmut Bilal DOĞAN

Dr. Hüseyin YILDIZ

Dr. Merve TARHAN