DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Farmakoloji

Farmakoloji, ilaçların ve diğer kimyasalların canlı sistemler üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle inceleyen bir bilimdir. Farmakolojik çalışmalar, hücre ve sistemlerin işlevlerinin düzenlendiği kimyasal mekanizmaları açıklar, mevcut ilaçların nasıl etki gösterdiğini belirler ve hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısı için yeni ilaçlar keşfeder.

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz, tıp fakültesi öğrencilerine hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası dönemde yüksek kalitede farmakoloji eğitimi vermek ve öğrencilerin başarılı ve donanımlı bilim insanları olmaları için araştırma alanı sağlamaktır.

Farmakoloji eğitimi açısından diğer üniversitelere örnek teşkil eden eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve yenilikçi araştırmaları teşvik eden, bilime katkı sağlayan araştırma faaliyetlerinde bulunmayı amaçlıyoruz.

ANABİLİM DALI HAKKINDA KISA BİLGİ

Anabilim dalımızda sinyal ileti sisteminin temel hücresel ve moleküler mekanizmaları, moleküler yapı ve işlevi incelenmektedir.

Kadromuz, tıp müfredatının lisans programları dahilindeki temel farmakoloji derslerine ve klinik farmakoloji derslerine ve Sağlık Bilimleri alanında diğer derslere katkıda bulunmaktadır. Klinik farmakoloji eğitimi programında probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulanarak, öğrenciler küçük gruplarda rasyonel farmakoterapinin prensiplerini aktif olarak tartışmakta, kazandıkları yeni bilgileri pratik durumlarda uygulamaktadırlar.

Anabilim dalımızın bilimsel araştırma faaliyetleri arasında, nörofarmakoloji ve nöropsikofarmakoloji araştırmaları ve moleküler farmakoloji araştırmaları yer almaktadır.

İlaçların ve diğer kimyasalların teratojenik potansiyelleri, akılcı ilaç kullanımı ve ilaç danışmanlık hizmetleri ilgi alanlarımız arasındadır.

Anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi verilmekte olup, öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kabul edilmektedirler. Mezunlarımız çoğunlukla üniversitelerde araştırmacı ve/veya akademik personel olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız devlet kurumlarında, devlet hastanelerinde ve laboratuvarlarında, ilaç endüstrisinde, ilaç danışmanlık şirketleri ve ilgili kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Öğretim Üyeleri: 

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Elif OĞUZ (Öğretim Üyesi)

Sağlık Bakanlığı Kadrosu

Doç. Dr. Şükrü Sadık ÖNER

BÖLÜMÜN ARAŞTIRMA KONULARI

Nörofarmakoloji / Psikofarmakoloji

Kardiyovasküler Farmakoloji

Klinik Farmakoloji / Farmakogenetik

Otokoidlerin Farmakolojisi

Tıbbi Toksikoloji

Oksidatif hasar ve antioksidanlar

Moleküler Farmakoloji

Akılcı İlaç Kullanımı

Farmakovijilans