DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Genetik

Tarihçemiz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Mart 2012 yılında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akalın’ın atanmasıyla kuruldu. Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde hem fakülte binamızda hem de Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olup 16 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Eğitim Kliniği olmuştur.

Genel Bilgiler

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’mız Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merdivenköy Polikliniklerinde bulunmakta olup hem laboratuvar hem de poliklinik olarak hizmet vermektedir. Laboratuvar olarak bir kısım moleküler ve sitogenetik testleri çalışılmaktadır.

Amacımız ve Vizyonumuz:

Günümüzde gelişen teknolojinin yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkardığı Genetik bilimi canlıyı, hücreyi daha önemlisi insanı keşfetmeye olanak sağlamıştır. Bu sayede insanoğlunda meydana gelen hastalıkların kalıtım materyali olarak adlandırılan DNA’da kodlandığı veya bu materyalde meydana gelen değişiklilerin etkisinde ortaya çıktığı anlaşılmış ve kullanılan ileri moleküler teknikler ile bu değişikliklere müdahale çabası haklı olarak başlamıştır. Amacımız “anne babanın kaderini çocuğun kaderi”olmaktan kurtarmak ve vizyonumuz bilimsel olarak bunu düzeltme yollarını araştırmaktır.

İMÜ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı olarak gelecek planlarımız;

Anabilim Dalımız bünyesinde teşekküllü bir genetik hastalıklar tanı merkezi kurmak ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını aydınlatacak çalışmalar yanında moleküler tedavi olanaklarını araştırmak yer almaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU (Anabilim Dalı Başkan V.) 


Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Filiz ÖZEN