DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Misyon-vizyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünün misyonu, çağdaş bilim ve teknolojinin en üst düzeyde uygulanıp geliştirildiği, topluma, çevreye, bireysel hak ve özgürlüklere saygılı, evrensel etik ilkelere bağlı, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin gözetildiği bir ortamda, insana hizmetin en yüce görev olduğu bilinciyle eğitim ve hizmet veren, bu doğrultuda mezunlar yetiştiren, tüm birey ve paydaşlarının katkısı ile ulusal ve uluslararası saygın ve öncü bir bilim ve araştırma merkezi olmaktır. 

Dahili tıp bilimlerinde vizyonumuz sürekli geliştireceğimiz öz kaynaklarımız yanında kuracağımız ulusal ve uluslararası ağlarla sağlayacağımız güçlü bilimsel ortamı öğrencilerimizin, toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmaktır. 

Prof. Dr. Mehmet SARGIN

İMÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı